Posts tagged "Kristenisasi"
Soerat Ir. Soekarno Kepada Warmusi

Soerat Ir. Soekarno Kepada Warmusi

  Alangkah baiknja djika di Flores itoe Moeballighin Islam – modern beterbangan kian kemari. Terhadap kepada kegiatan Roomsccha-Katholiek-missie itoe tidak adalah kegiatan Islam=propaganda sedikitpoen djoea! Didalam tempo jang sebentar sadja. Roomsch-Katholiek-missie bisa mengchirstenkan orang 250.000 lebih! Tapi, dari fihak Islam boleh dikatakan, ta’ada kegiatan sama-sekali.   Dalam Madjalah Mingguan ,,Pedoman Masjarakat” No. 14 Tahun ke...
Islam dalam Sastra Anonim Kejawen

Islam dalam Sastra Anonim Kejawen

Dallikal, yen turu nyengkal wadine nyengkal, tegesipun kitabulla, natap mlebu ala wadi, tegese rahabapi, rahaba kang gawe sampur, hudan lil muttakina, yen wis wuda jalu estri, den mutena jroning ala-jroning ala (Darmagandhul). (Dzalikal : jika tidur kemaluannya nyengkal (bangkit), kitabu la, kemaluan lelaki masuk di kemaluan perempuan dengan tergesa-gesa, raiba fihi : perempuan yang pakai...
M. Natsir tentang Pembakaran Gereja

M. Natsir tentang Pembakaran Gereja

“Islam punya kode yang positif tentang toleransi sesama umat beragama yang tidak perlu dikuatirkan oleh orang-orang beragama lain. Tetapi kalau umat Kristen yang unggul dalam arti materiil dan intelektuil mengkristenkan orang-orang Islam, ini melahirkan ekses yang serius.” Allahyarham Mohammad Natsir baru sehari tiba di Tanah Air dalam lawatannya ke Timur Tengah selama dua bulan. Setiba...
Perjuangan KH Achmad Dachlan: Membendung Arus Gerakan Kristenisasi dan Freemasonry

Perjuangan KH Achmad Dachlan: Membendung Arus Gerakan Kristenisasi dan Freemasonry

Nama aslinya Muhamamd Darwis bin KH Abu Bakar bin KH Sulaiman. Namun di kemudian hari, ia dipanggil dengan sebutan KH Achmad Dachlan. Ia dilahirkan di Jogjakarta pada 1868, pada sebuah lingkungan Kauman yang agamis. Lingkungan inilah yang membentuk karakter dan kepribadiannya. Istilah Kauman itu sendiri sering diartikan sebagai singkatan dari “Kaum Beriman”, karena biasanya letak...
100 Tahun  HM Rasjidi: Benteng Akidah Umat

100 Tahun HM Rasjidi: Benteng Akidah Umat

Tulisan ini saya persembahkan dalam rangka peringatan 100 tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi. Tokoh Islam yang semasa hidupnya berpenampilan tenang dan teguh memegang prinsip itu dikenal sebagai ulama intelek, pengarang dan cendekiawan yang aktif dalam kegiatan ilmiah dan dakwah. H.M. Rasjidi lahir di Kotagede Yogyakarta pada 20 Mei 1915 (4 Rajab 1333 H). Di dalam...
Kawan Lawan Kawan: Perdebatan untuk Menukar Keyakinan

Kawan Lawan Kawan: Perdebatan untuk Menukar Keyakinan

Mantra bernama kristenisasi memang luar biasa. Halus atau kasar bukan soalnya. Tapi kegigihan mereka yang menjadi muara. Corak kristenisasi di Indonesia memang beragam wajahnya. Adakalanya menumpang kapal bernama penjajahan. Misionaris menjadi kompasnya, tentara mengekor dibelakangnya. Seperti yang terjadi dalam pengabaran kepada orang-orang ditanah Batak[i]. Kadang kala pula nekad berkelana sendirian ke pedalaman. Ada pula yang...